Euro Blikk & Tak AS (EBT) er etablert seg som en av østlandsområdets tryggeste leverandører av komplette tak– og blikkenslagerarbeider, og kan hjelpe deg med nærmest alle utfordringer innen fagfeltet. Siden begynnelsen i 1991 har vår erfaring og kompetanse bragt oss til jobber i Tromsø,  Bergen og på Færøyene.

Firmanavnet Euro Blikk & Tak, stammer fra vårt medlemskap i Eurotak-kjeden i oppstartsårene. Tidene har endret seg siden den gang, og Eurotak-kjeden er nå Derbigum Norge AS. Derimot viser jobben vi hadde på Færøyene at navnet i det minste ikke begrenser vårt arbeidsområde.


I EBT etterstreber vi til enhver tid å opptre objektivt. Med vår solide kompetanse tilbyr vi også rådgivende tjenester for ditt prosjekt. For eksempel kan levetiden til et tak ofte forlenges med mange år etter mindre reparasjoner og forsterkninger på utsatte steder. Vi tenker langsiktig og tilstreber alltid å finne den beste løsningen for ditt prosjekt.

Vårt primærområde er det sentrale Østlandet. Vi er lokalisert på Sundmoen i Hokksund hvor vi har blikkenslagerverksted, lager og kontorer. EBT har i dag 30 faste ansatte, men ettersom bransjen er sesongpåvirket og til en viss grad prosjektbasert øker vi erfaringsmessig antallet i sommerhalvåret.

Sosialt ansvar 

Det er viktig for Euro Blikk & Tak å være en bidragsyter for lokalsamfunnet. Vi anser oss selv som en hjørnestensbedrift i Øvre Eiker og vi er stolte av å holde mange fra nærområdet som ansatte. EBT har et godt samarbeid med det lokale NAV-kontoret og har hatt flere medarbeidere på utplassering herfra.  Vi jobber kontinuerlig med å skape en arbeidsplass hvor alle føler seg verdsatt.  EBT er en godkjent opplæringsbedrift for både taktekker- og blikkenslagerlærlinger. Vårt syn på utdanning innen fagene er delt i to hovedgrupper: Vi føler oss pliktig som en større bedrift til å ta imot og hjelpe fremtidige håndverkere opp og frem, og på den andre siden ser vi det som en stor ressurs. Nyutdannede bringer med seg et nytt tankesett og oppdatert kunnskap. Dette sprer seg gjennom hele bedriften og bidrar til et dynamisk miljø. For å forsterke dette ytterligere kurser og etterutdanner vi våre ansatte for å holde oss oppdatert til enhver tid.

Trygghet for våre oppdragsgivere

Som totalleverandør med både blikk, tak – og fasadearbeid i samme firma reduserer vi ditt behov for underentreprenører. Dette gir flere fordeler: lavere totalkostnader, bedre oversikt, ryddighet og ikke minst bedre garantier for vel utført arbeid. EBT har vært her siden 1991 og du kan føle deg trygg på at vi vil være her i mange år fremover. Med godkjenning fra StartBank kan du være trygg på at EBT er en seriøs aktør. StartBank er et felles leverandørregister for byggenæringen. StartBank er utviklet i samarbeid med offentlige myndigheter og har som formål å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører innen næringen.
Les mer om StartBank

EBT er av Direktoratet for byggkvalitet godkjent for «Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3» samt ”Utførelse av Taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3”.
Les mer

VÅRE LEVERANDØRER

Referanser

EBT har gjennom mange år utført små og store jobber for våre oppdragsgivere 
– se nærmere på våre utvalgte referanser
.