I EBT AS finner du et ungt, nytenkende og kompetent blikkenslagermiljø. Med et stort og moderne verksted kan vi tilby våre oppdragsgivere alt innen det tradisjonelle blikkenslagerfaget. Samtidig holder vi oss til enhver tid oppdatert på vårt fagfelt og tilpasser oss raskt nye materialer og nye teknikker. Med riktig materialvalg og godt utført håndverk kan blikkenslagerarbeider beholde sine egenskaper i flere generasjoner.

Med EBT AS som blikkenslager er ditt prosjekt i trygge hender. Vi leverer komplette blikkenslagerarbeider til bygg i alle størrelser. 

Våre oppdrag omfatter alt fra små servicejobber til omfattende prosjekter med flere måneders varighet. Kundespekteret spenner seg fra landets ledende entreprenører, store, mellomstore og små håndverkerbedrifter til private oppdragsgivere. Vi opplever at våre kunder stadig vender tilbake til oss på grunn av vellykket samarbeid på tidligere jobber. Du finner våre referanseprosjekter her.

Med hovedfokus på økonomi og kvalitet, har vi alltid som formål å finne de beste og mest hensiktsmessige løsninger for ditt prosjekt. 

Ønsker du hjelp av våre blikkenslagere? KONTAKT OSS

Blikkenslagarbeid på fasader

Tekking av luftede fasader utgjør en stor del av blikkenslagerens virkeområde. Det ytterste og kanskje viktigste laget i en fasade – værhuden – har som oppgave å holde vann og fukt ute av konstruksjonen. I et stadig tøffere klima stilles det stadig større krav til værhuden. Fasader tekket med metall er blant de mest værbestandige som finnes i tillegg til at de er vedlikeholdsfrie.

Fasadetekking i metall kan utføres med bånd- og skivetekking, komposittplater, sinusplater, trapesplater, paneler, spiler og kassetter. Sink, kobber, lakkert stål, aluminium og cortenstål er de mest vanlige materialene for metallfasader. I tillegg utfører EBT AS også fasadetekking med fibersement og forskjellige typer treverk. 

Blikkenslagarbeid på skråtak

Tekking av skråtak med tilhørende beslagsarbeider kan anses som tradisjonelt blikkenslagerarbeid. Skråtak kan tekkes med forskjellige typer takstein, profilerte takplater i metall og fibersement, bånd- og skivetekking i metall, shingel, papp og skifer.   

De viktigste detaljene på et skråtak er beslagsarbeidene, da det som regel er i forbindelse med beslagene at lekkasjer oppstår. Takrenner og nedløp er likeledes vesentlig, da vannavrenning fra taket kan medføre store skader på øvrige bygningsdeler hvis takrennesystemet er feilaktig utført.

Båndtekking

Båndtekking er tak- og fasadekledning med lange bånd av tynnmetall. Båndene sammenføyes med dobbelfals eller vinkelfals. Førstnevnte er mest vanlig på tak hvor kravet til vanntetthet er større, mens sistnevnte er mest brukt på fasade. Les mer! 

Beslag mot nedbør

Beslag mot nedbør kan defineres som alt vanlig blikkenslagerarbeid, sett bort fra tak- og fasadetekking. Det vi eksempelvis si gesimsbeslag, beslag rundt vinduer, dører og porter, grad- og skottrenner, sokkelbeslag, overgangsbeslag og beslag rundt gjennomføringer. Sink, kobber, lakkert stål og aluminium er de mest vanlige materialene.

Beslag mot nedbør er en liten, men svært vesentlig del av et byggeprosjekt. Dette fordi feilaktig utførelse kan medføre omfattende skader på øvrige bygningsdeler. I henhold til TEK 10 skal beslag mot nedbør alltid være det sekundære og beskyttende tettesjiktet. Det vil si at underlaget alltid skal ha et forskriftsmessig primært tettesjikt før beslagene monteres. Beslag mot nedbør skal fortrinnsvis ha skjult innfesting.

Vi oppfordrer potensielle lærlinger til å kontakte oss! Les mer