BAMA

Kunde: BRICK

Størrelse: 30 000 m2 totalflate

Tidspunkt: April 2013 – november 2013

BAMAs nye hovedkontor

EBTs arbeid med BAMAs nye hovedkontor startet i april 2013. 15 ansatte jobbet kontinuerlig på bygget i tre måneder og allerede 1. juli stilte vi med tett tak

Isolasjon levert av Jackson og Rockwool

Oppdragets omfang resulterte i at det i snitt ble levert et fullt trailerlass med isolasjon på byggeplassen hver dag, over et spenn på 90 dager. Dette tilsvarer omtrent 8 000 m3 isolasjon. Isolasjonen ble levert av Jackon og Rockwool

Folie levert av Bauder

24 000 m2 av tekkingen ble utført med folie levert av Bauder. På en 6 000 m2 stor takterrasse, hvor det skulle anlegges grøntområde, ble det tekket med tolags Derbigum membran. Første lag ble utført med Derbigum Artic 2,5 mm underlagspapp før oppbretter og øverste lag ble tekket med Derbigum SP Anti Root 4 mm