Risenga Terrasse og Risenga Tunet

Kunde: Veidekke

Størrelse: 7500 m2

Tidspunkt: Oktober 2012 til oktober 2013

Nytt boligkompleks på Risenga

Veidekke Entreprenør startet i april 2012 byggingen av et nytt boligkompleks på Risenga i Asker. Vi startet arbeidet i oktober og prosjektet bestod i hovedsak av to hovedområder, som videre er inndelt i betongdekker og øvrige bygg

Slitesterk og sikker membran

På betongdekkene ble det lagt XPS isolasjon, fallisolasjon og fiberduk før det ble tekket med Derbigum GC, dette området utgjorde om lag 3000 m2. Ettersom det skulle etablerers fellesområder og grøntanlegg på dette området senere, var det viktig å legge en svært slitesterk og sikker membran før påstøp

Byggetidstekking / diffusjonssperre

På de øvrige bygningene, med tilhørende terrasser og balkonger, ble det utført byggetidstekking/diffusjonssperre med et lags Derbigum Artic 2,5 mm underlagspapp, for å holde byggene tette under videre arbeid. Senere ble det isolert og tekket med et lags Derbigum SP. Det samlede arealet på disse områdene utgjorde omtrent 4500 m2